Jako nazwę zwyczajową dla lean management używa się lean. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyota. Jest to rozszerzenie koncepcji lean manufacturing, którą stosuje się w procesach produkcyjnych.

            Koncepcja lean management rozwinęła się w oparciu o techniki i rozwiązania organizacyjne zastosowane po raz pierwszy po II wojnie światowej. Firma Toyota Motor Company stała się pionierem nowego podejścia do wytwarzania, które zostało oparte na elastyczności, wysokiej jakości, eliminowaniu marnotracwa oraz ciągłym doskonaleniu. Tak naprawdę przez bardzo długi okres czasu TPS stosowany był tylko w Japonii. Autorek pojęcia „szczupła produkcja” był John Krafcik. Bez wątpienia przełomowym wydarzeniem dla popularyzacji szczupłego zarządzania było opublikowanie w 1990 przez grupę badaczy książki pt. Maszyna, która zmieniła świat.

            Lean management stanowi rozszerzenie koncepcji lean manufacturing, która wykorzystuje zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyota w procesach produkcyjnych. By podkreślić stosowaną koncepcję lean w połączeniu z metodą six sigma stosuje się powszechnie dwie nazwy lean six sigma i lean sigma. Po latach 90 szczupłe zarządzanie zaczęło być wdrażane poza przemysłem i tym samym znalazło to odzwierciedlenie w stosowanym nazewnictwie. Szczupłe zarządzanie zastosowano także w niektórych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw np. rachunkowość, rozwój nowych produktów czy bezpieczeństwo i higiena pracy.

            Istnieje 5 zasad, na których opiera się szczupła organizacja i według nich powinna ona funkcjonować.

1) Określenie wartości dla klienta – istota sprecyzowania potrzeb klienta oraz postrzegania jego wartości w produkcie lub usłudze, która ma kluczowe znaczenie w szczupłym zarządzaniu. Daje to możliwość elminowania czynności, które nie dodają wartości. Dla klienta wartością może być jakość, funkcjonalność, cena, wygląda, dostępność oraz terminowa dostawa.

2) Zidentyfikowanie strumienia wartości i wszystkich czynności w strumieniu wartości – należy wytworzony produkt dostarczyć klientowi lub wykonać usługę tak by powiązać ze sobą czynności, działania i operacje. Dotyczy to zarówno przetwarzanych materiałów jak i informacji.

3) Ciągły przepływ – polega to na wytworzeniu produktu w sposób jak najbardziej płynny i umożliwiający szybkie przechodzenie pojedynczego produkti czy też partii produktów lub usług bez dodatkowych przerw.

4) System ssący – firma powinna dostarczać produkt klientowi zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Tempo wytwarzania musi być dostosowane do rzeczywistego popytu.

5) Dążenie do doskonałości – podstawą jest ciągłe doskonalenie produktu oraz wszystkich procesów organizacyjnych.

Bardzo ważne jest, że część firm zewnętrznych pomaga właśnie przy prowadzeniu udoskonaleń w firmie. Jedną z firm jest assay.pl, która ma bardzo ciekawą ofertę i pozytywne opinie klientów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ